Ingen får diskriminera dig i skolan

Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan. Det står i lagen. Att bli diskriminerad innebär att du blir kränkt eller på annat sätt sämre behandlad än någon annan elev för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Alla skolor ska arbeta för att ingen elev ska bli diskriminerad.

 

När vi säger skola i denna text menar vi förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola. Även vuxna som går i skolan, som Komvux, Särvux och SFI (Svenska för invandrare), högskola och folkhögskola skyddas av lagen.

Lagar som skyddar

De lagar som skyddar dig i skolan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är bland andra diskrimineringslagen och skollagen.

Tillbaka till toppen