Diskrimineringsförbud inom olika områden

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad olika samhällsområden. Här kan du läsa om hur förbuden är utformade inom de olika områdena.

Arbetslivet

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet. Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad i samband med föräldraledigheten, vilket följer av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Förbudet mot diskriminering gäller både på arbetsplatsen och inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Diskriminering och missgynnande i arbetslivet

Utbildning

Skyddet mot diskriminering inom utbildningsområdet är brett. Det omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och många olika situationer som man kan befinna sig i. Det innebär att det är föbjudet att diskriminera barn, elever, studenter och studerande, både deltagare och sökande till en verksamhet.

Diskriminering inom utbildningsområdet

Andra samhällsområden

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden. Lagen förbjuder diskriminering till exempel i butik, på banken, när du söker bostad eller går till vårdcentralen, på arbetsförmedlingen eller vid kontakter med socialtjänsten.Ta reda på mer om förbudet mot diskriminering inom andra samhällsområden

Tillbaka till toppen