Diskrimineringsförbud inom olika områden

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad olika samhällsområden. Här kan du läsa om hur förbuden är utformade inom olika områden.

Arbetslivet

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet. Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad i samband med föräldraledigheten, vilket följer av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Förbudet mot diskriminering gäller både på arbetsplatsen och inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Diskriminering och missgynnande i arbetslivet

Utbildning

Skyddet mot diskriminering inom utbildningsområdet är brett. Det omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och många olika situationer som man kan befinna sig i. Skyddet gäller för barn, elever, studenter och studerande, både deltagare och sökande till en verksamhet.

Diskriminering inom utbildningsområdet

Andra samhällsområden

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden. Bland annat varor, tjänster, bostäder, sjukvård, socialtjänsten, och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. (det kan till exempel handla om hyresvärdar, banker, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller vårdcentraler).

Diskriminering inom andra samhällsområden