Om diskriminering

All orättvis behandling är inte diskriminering enligt diskrimineringslagen.

På de här sidorna beskriver vi hur diskrimineringslagen definierar diskriminering, de centrala begrepp som är kopplade till lagens definitioner samt hur förbudet är utformat inom olika samhällsområden. Du hittar också information om förbudet mot att missgynna föräldralediga.

Diskriminering - så ska ingen bli behandlad, se video på DO:s YouTubekanal

Faktablad om diskriminering och om DO