Om diskriminering

Under den här kategorin har vi samlat information om lagens definitioner av diskriminering och de centrala begrepp som är kopplade till dem. Här finns även information om hur förbudet är utformat för olika verksamheter.

Du hittar också information om förbudet mot att missgynna föräldralediga som regleras i föräldraledighetslagen.

Diskriminering - så ska ingen bli behandlad

Ingen ska behöva bli diskriminerad. Varken du eller någon annan.

Tillbaka till toppen