Om diskriminering

All orättvis behandling är inte diskriminering enligt diskrimineringslagen.

På de här sidorna beskriver vi hur diskrimineringslagen definierar diskriminering, de centrala begrepp som är kopplade till lagens definitioner samt hur förbudet är utformat inom olika samhällsområden. Du hittar också information om förbudet mot att missgynna föräldralediga.

Diskriminering - så ska ingen bli behandlad

Ingen ska behöva bli diskriminerad. Varken du eller någon annan.

Tillbaka till toppen