Var kan man bli diskriminerad? (lättläst)

Förbudet mot diskriminering gäller när du

 • är på jobbet
 • söker jobb
 • är i utbildning
 • startar eller driver företag
 • är hos den myndighet som ger legitimation för ett yrke
 • är medlem hos vissa organisationer 
 • är i en affär
 • är hos ett företag som säljer tjänster, till exempel en bank eller en frisör
 • är på konsert, på en marknad eller mässa
 • är på sjukhus, vårdcentralen eller hos tandläkaren
 • är på socialkontoret 
 • åker med färdtjänsten
 • söker bostadsanpassningsbidrag
 • kontaktar Försäkringskassan
 • kontaktar Arbetslöshetskassan (A-kassan) 
 • kontaktar CSN (Centrala studiestödsnämnden) för bidrag och lån för den som studerar 
 • utbildar dig inom försvaret

När vi kontaktar vår kommun, vår region andsting eller statens tjänstemän,
måste de bemöta oss på rätt sätt.
Förbudet mot diskriminering är extra viktigt
när de möter oss medborgare
för att svara på frågor, ge råd och förklara.

Lagen gäller inte överallt

Diskrimineringslagen kan inte hjälpa till
om det är släktingar eller grannar,
som är elaka mot varandra.

Sådana privata relationer ingår inte i lagen.
Det som sägs på TV, i radio eller i tidningar
ingår inte heller i diskrimineringslagen.
Men det finns andra lagar,
som säger vad privatpersoner får göra och inte göra mot varandra
eller vad som får sägas i reklam och i TV.

<<Tillbaka till startsida för lättläst

Tillbaka till toppen