Sju diskrimineringsgrunder (lättläst)

För att orättvis behandling ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen måste det ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskriminering är förbjudet 
om det beror på

  1. Kön
  2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
  3. Etnisk tillhörighet
  4. Religion eller annan trosuppfattning
  5. Funktionsnedsättning
  6. Sexuell läggning 
  7. Ålder.

Dessa sju saker är våra diskrimineringsgrunder.
Nu ska vi förklara vad de betyder.

1. Kön

Kvinnor, män och transsexuella
kan bli diskriminerade på grund av kön.
En person som är transsexuell
kan vara någon
som vill ändra kön
eller som har ändrat kön.

Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av kön.

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck

Min identitet
är min bild av mig själv.
Jag som skriver den här texten
är kvinna.
Den som inte känner sig som kvinna
och inte heller känner sig som en man
har en identitet
som är könsöverskridande.

DO använder ordet könsidentitet.
En transperson
har en könsidentitet
som överbrygger de vanliga gränserna.
Det är förbjudet att diskriminera en transperson.

En man som klär sig som en kvinna
ska inte behandlas annorlunda.
En kvinna som klär sig som en man
ska inte heller behandlas annorlunda.
Det kan vara diskriminering.

3. Etnisk tillhörighet

Jordklotet är fullt av människor.
Vi kommer från olika länder,
olika nationer.
Vi har olika nationaliteter
till exempel
finländare, svenskar och polacker.

Alla människor
har olika hudfärg.
Vi kommer från olika kulturer.
Vi kan tillhöra olika folk
och bo i samma land.
Det kan kallas att vi har
olika etniska bakgrunder.
I lagen kallas det för etnisk tillhörighet.
Till exempel har samer
sin etniska tillhörighet
och romer har sin etniska tillhörighet

Alla människor har en eller flera
etniska tillhörigheter.
En människa kan till exempel
vara både same och svensk.
En annan människa
har sin etniska bakgrund i Afrika,
men är född i Sverige.

Alla människor har
en eller flera
etniska tillhörigheter.
Alla människor
kan därför bli
utsatta för etnisk diskriminering.

Om du behandlar en människa annorlunda
för att du tycker att hon är annorlunda
kan det vara diskriminering.

Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av etnisk tillhörighet.

4. Religion eller annan trosuppfattning

Det är förbjudet att diskriminera
på grund av religion eller tro.
Kristendom och islam
är exempel på religioner.

En annan trosuppfattning
kan vara ateism.
Den som är ateist
tror inte på någon Gud alls.

5. Funktionsnedsättning

En människa kan ha en funktionsnedsättning.
Nedsatt syn
eller nedsatt hörsel
är exempel på det.
Den som har en allergi mot jordnötter
eller har svårt att gå
har också en funktionsnedsättning.

Ibland gör det saker krångligare.
Ibland spelar det ingen roll
om man är allergisk mot jordnötter
eller inte.
Det beror på var man är
och hur miljön där ser ut.

Det går inte att se alla funktionsnedsättningar.
Några är osynliga.
Du kan inte se
att en person har problem
inne i magen.
Det kan till exempel vara
problem med mage och tarmar
eller oro och ångest.

Du kan heller inte se
om någon behöver extra hjälp
för att kunna förstå, koncentrera sig
eller sitta still.

En lättläst text
är nödvändig för några, 
men kan vara bra för alla.

Om du bryter benet
och därför åker rullstol en månad
räknas inte det som funktionsnedsättning
enligt diskrimineringslagen.
Lagen kräver längre tid för
funktionsnedsättningen.

6. Sexuell läggning

Med sexuell läggning menas
om en människa blir kär i
män, kvinnor eller både män och kvinnor.

Den som blir kär i en person av samma kön
kallas homosexuell.

Den som blir kär i en person av motsatt kön
kallas heterosexuell.

Den som blir kär i både män och kvinnor
kallas bisexuell.

Du får inte behandla en människa annorlunda
på grund av vem hon blir kär i.
Det är diskriminering.

7. Ålder

Ålder berättar hur gammal en människa är,
hur många födelsedagar man haft.
Du får inte behandla en människa annorlunda
på grund av hennes ålder.
Det kan vara diskriminering.

Var kan man bli diskriminerad?

<<Tillbaka till startsida för lättläst

Tillbaka till toppen