När du är föräldraledig (lättläst)

Förbudet mot missgynnande av föräldralediga

Den som är ledig
för att ta hand om sina barn
får inte behandlas sämre
än sina arbetskamrater på jobbet.

Den som väntar barn
och snart kommer att vara ledig
för att ta hand om barn,
får inte heller behandlas sämre
än sina arbetskamrater på jobbet.

Den som har varit ledig
för att ta hand om barn
ska inte behandlas sämre
för det.
Detta kan kallas att det finns
ett skydd i lagen mot att bli sämre
behandlad.

Det här skyddet
gäller även för den person,
som är hemma från jobbet
för att ta hand om sjuka barn.

<<Tillbaka till startsida för lättläst