Om Diskrimineringsombudsmannen (lättläst)

Diskrimineringsombudsmannen förkortas DO. DO är en myndighet. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Vi arbetar mot diskriminering. Vi arbetar för att människor ska ha lika rättigheter och lika möjligheter. Det är vårt mål.

DO arbetar för att Ingen ska bli diskriminerad
på grund av

 1. kön
 2. könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. etnisk tillhörighet
 4. religion eller annan trosuppfattning
 5. funktionsnedsättning
 6. sexuell läggning
 7. ålder.

Dessa sju saker är våra diskrimineringsgrunder.

Vad betyder diskrimineringsgrunderna?

Lagen om Diskrimineringsombudsmannen
beskriver DO:s uppdrag.

DO arbetar för att:

 • Fler ska följa diskrimineringslagens förbud mot diskriminering.
 • Fler arbetsgivare och utbildnings-arrangörer ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter.
 • Fler ska följa föräldraledighets-lagen. 
  Föräldraledighets-lagen säger att
  ingen mamma eller pappa 
  blir sämre behandlade på jobbet
  när barnen är små
  eller sjuka.

DO arbetar också för att

 • Den som blivit diskriminerad ska kunna försvara sina rättigheter.
  Det kan vi göra bland annat genom att
  ge råd och information.
 • Fler ska få kunskap om diskriminering.
 • Studera hur andra länder arbetar mot diskriminering.
 • Studera ny forskning. om diskriminering
 • Föreslå ändringar i lagar och annat som kan hindra diskriminering.
Tillbaka till toppen