Varuhus i Skåne

Ärende ANM 2015/887

23 juni 2016

DO har granskat om Hyllinge Cash bröt eller riskerade att bryta mot diskrimineringsförbudet när en väktare ingrep mot en kund i butiken.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom en anmälan fått information om att en kvinna anser sig ha blivit utsatt för diskriminerande behandling när hon handlade i butiken Hyllinge Cash. Under besöket blev hon stoppad av en väktare som hade uttryckt sig på ett kränkande sätt. Kränkningen hade samband med kvinnans etniska tillhörighet.

DO:s utredning

Hyllinge Cash har berättat att de har ett avtal med Centrumbevakning som tar hand om bevakning i bolagets butiker. DO har därför inhämtat yttrande från både Hyllinge Cash och bevakningsbolaget. 

Hyllinge Cash har genomfört en egen utredning som visade att diskriminering inte hade förekommit. Men de beklagar att anmälaren känt sig felaktigt bemött.

Centrumbevakning har förklarat att väktaren agerade utifrån väktarbolagets rutiner och erfarenheter vid misstanke om snatteri. Ingripandet hade inte haft ett samband med anmälarens etniska tillhörighet utan var relaterat till hennes beteende vid det aktuella tillfället.

DO:s beslut

De uppgifter som framkom under utredningen gav inte någon entydig bild av det inträffade. Ord stod mot ord rörande den anmälda händelsen. Av denna anledning bedömde DO att det inte med säkerhet gick att uttala sig om vad som hade inträffat och om det hade funnits något samband mellan ingripandet och anmälarens etniska tillhörighet. DO avslutade därför ärendet.

Tillbaka till toppen