Utbildningsanordnares utredningsplikt under pågående polisutredning

Beslut med konstaterande av brister och/eller rekommendationer

8 juli 2014

DO fick in uppgifter om att trakasserier och sexuella trakasserier kunde ha förekommit på en skola. DO inledde därför en utredning.

Utbildningsanordnaren uppgav till DO att de varit förhindrade att utreda uppgifterna närmare på grund av en pågående polisutredning.

I beslutet gjorde DO bedömningen att en utbildningsanordnare ska utreda en händelse även om det pågår en brottsutredning. DO konstaterade att skolan brustit i sin utredningsskyldighet.

Tillbaka till toppen