Tillsyn av 100 privata arbetsgivare

20 januari 2015

DO granskade 100 privata arbetsgivare med 150–499 anställda ur olika branscher med en stor andel tjänstemän.

14 februari 2013: Regeringsuppdrag

Regeringen gav 2013 DO i uppdrag att utöka sina tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen när det gäller arbetsgivares arbete med lönekartläggning och högskolors och universitets arbete med aktiva åtgärder.

Inom ramen för detta uppdrag valde DO bland annat att granska 100 privata arbetsgivare med 150–499 anställda ur olika branscher med en stor andel tjänstemän.

Granskade arbetsgivare

 1. American express serv Eur, TD, Engl Filial
 2. Capio Lundby sjukhus AB
 3. Capio Psykiatri AB
 4. Advokatfirman Vinge Stockholm AB
 5. Brommageriatriken AB
 6. Fora AB
 7. Backa läkarhus AB
 8. Daymaker AB
 9. Barnbördshuset Stockholm AB
 10. Achima Care AB
 11. Ersta Sköndal högskola AB
 12. Advokatfirman Lindahl i Stockholm Aktiebolag
 13. ICA banken AB
 14. GE money bank AB
 15. Mondelez Europé Services GMBH Schweiz - Svensk filial
 16. Nordnet bank AB
 17. Sparbanken Öresund AB
 18. Carnegie investment bank AB
 19. Dnb bank ASA, Svensk filial
 20. Marginalen bank bankaktiebolag
 21. IKANO bank AB (PUBL)
 22. Sparbanken 1826
 23. Sparbanken Syd
 24. Sandvik aktiebolag
 25. E.ON Sverige aktiebolag
 26. Perstorp aktiebolag
 27. SWECO Sverige AB
 28. Hermods aktiebolag
 29. SWEREA IVF AB
 30. Matrisen redovisning och rådgivning aktiebolag
 31. PEAB support AB
 32. Medicinsk röntgen aktiebolag
 33. Volvofinans bank AB
 34. Awapatent aktiebolag
 35. Aktiebolaget Svensk exportkredit
 36. Syngenta Seeds AB
 37. IVL Svenska miljöinstitutet AB
 38. Nordens teknikerinstitut aktiebolag (NTI)
 39. Pricewaterhousecoopers i Sverige AB
 40. Kärnkraftsäkerhet och utbildning aktiebolag
 41. Stora Enso AB
 42. Feelgood företagshälsovård AB
 43. STADIUM aktiebolag
 44. Cityakuten i Praktikertjänst aktiebolag
 45. SWEDBANK Robur fonder AB
 46. CWT Sverige AB
 47. Fortum power and heat AB
 48. Ticket Privatresor AB
 49. VISMA services AB
 50. BDO Göteborg AB
 51. Via Egencia Sweden AB
 52. Inter IKEA Systems Service AB
 53. Rehab Station Stockholm Aktiebolag
 54. BDO Mälardalen AB
 55. Sophiahemmet Aktiebolag
 56. AON Sweden AB
 57. Wasa Kredit AB
 58. Grönlunds Yrkesutbildningar AB
 59. H.F. Oral Care Aktiebolag
 60. Yrkesakademin AB
 61. Vittragymnasiet AB
 62. Iris Hadar AB
 63. Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 64. Aktiebolag Teamolmed Syd AB
 65. Max Matthiessen AB
 66. Distriktstandvården Sverige AB
 67. Arbetslivsresurs AR AB
 68. Samariten Ambulans Aktiebolag
 69. Fridalskolorna AB
 70. Spenshult AB
 71. Entercard Sverige AB
 72. Rytmus AB
 73. Information & Kompetens i Sverige Aktiebolag
 74. Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag
 75. Ljud & Bildskolan LBS AB
 76. Internationella Handelshögskolan i Jönköping
 77. Högskoleservice i Jönköping
 78. Aktiebolag Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping
 79. Svea Ekonomi AB
 80. Elekta Instrument AB
 81. Avonova Kinnekullehälsan AB
 82. Competens Utbildning Sverige AB
 83. Hogg Robinson Nordic AB
 84. Recall Sweden AB
 85. Exchange Finans Europe AB
 86. Capio Sjukvård AB
 87. Adecco HR Aktiebolag
 88. Consortio Fashion Group Aktiebolag
 89. Capio Närvård AB
 90. Opuscapita AB
 91. Drottning Blankas Gymnasieskola AB
 92. Lärande i Sverige AB
 93. Avanza Bank AB
 94. McKinsey & Company Service AB
 95. SEB Kort Bank AB
 96. Plusgymnasiet AB
 97. Ework Scandinavia AB
 98. Capio Geriatrik Nacka AB
 99. IT Gymnasiet Sverige AB

27 februari 2015: Utdrag ur återrapporteringen

De privata företagen bedriver ett arbete för jämställda löner. Samtliga tillsynsobjekt har redovisat ett pågående arbete. I en majoritet av fallen brister emellertid arbetet på en eller flera punkter.

Resultatet av granskningen synliggör att bristerna är mest framträdande när det gäller att jämföra kraven i arbetena mellan olika grupper samt att analysera löneskillnaderna mellan grupperna.

DO:s tillsyn har bidragit till att flera arbetsgivare genomfört förbättringar som innebär att de nu lever upp till sina skyldigheter och därigenom tar ett större ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter. Granskningen visar att tillsyn är ett viktigt verktyg i arbetet med att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män då det kan stimulera arbetsgivarnas arbete inom området.

Tillbaka till toppen