Stöd- och anpassningsåtgärder för sommarjobb i kommun i Stockholmsområdet

Ärende GRA 2016/97

29 november 2016

DO har granskat en kommuns arbetssätt kring kommunala sommarjobb i förhållande till förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om att en anställd upplevt sig diskriminerad av Y förvaltning i X kommun på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning. Det skedde i samband med anställningen som sommarjobbare.

DO:s beslut

Vi bedömer att det finns en risk att X kommuns nuvarande arbetssätt leder till diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

När en arbetsgivare får kännedom om en arbetstagares funktionsnedsättning, ska arbetsgivaren vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att arbetstagaren ska komma i jämförbar situation med andra medarbetare utan sådan funktionsnedsättning.

Av utredningen framgår att Y förvaltning inte gör någon särskild utredning om stöd- och anpassningsåtgärder för sommarjobbande ungdomar med funktionsnedsättning. DO bedömer att det medför en risk för X kommun att bryta mot förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

DO avslutar ärendet.

Tillbaka till toppen