Bygg och anläggningsbranschen: rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Tillsyn av arbetsgivares aktiva åtgärder

11 juli 2019

Här redovisar vi resultatet av tillsynen av 150 arbetsgivare inom bygg och anläggningsbranschen. DO avslutade tillsynen i juli 2019.

DO genomför löpande tillsyn av hur arbetsgivare uppfyller kraven på så kallade aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Under åren 2017-2019 granskar DO särskilt en bestämmelse som handlar om att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Tillsynen omfattar arbetsgivare inom flera branscher. Syftet är att kontrollera att arbetsgivarna följer lagen. Samtidigt vill vi genom tillsynen uppmärksamma arbetsgivarna på bestämmelserna om aktiva åtgärder som började gälla 1 januari 2017.

Resultat av granskningen

Inom bygg- och anläggningsbranschen har DO granskat 181 arbetsgivare. Av dessa hade 164, det vill säga över 90 procent, brister i sina riktlinjer och/eller rutiner.

Tillsynen visade att 127 arbetsgivare hade brister i sina riktlinjer. Av dessa hade

 • 54 arbetsgivare brister som gällde trakasserier
 • 51 arbetsgivare brister som gällde sexuella trakasserier
 • 123 arbetsgivare brister som gällde repressalier.

Vi fann även att 160 arbetsgivare hade brister i sina rutiner. Av dessa hade

 • 85 arbetsgivare brister som gällde trakasserier
 • 86 arbetsgivare brister som gällde sexuella trakasserier
 • 159 arbetsgivare brister som gällde repressalier.

20 arbetsgivare brast på samtliga sex punkter, det vill säga både i sina riktlinjer och rutiner vid trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 15 arbetsgivare var godkända i alla delar.

Två ärenden avskrevs på grund av att företaget upphört eller liknande.

Hur granskar vi?

I vår tillsyn begär vi in arbetsgivarnas riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Vi utför sedan en kontroll av att arbetsgivarna uppfyller lagens krav på riktlinjer och rutiner. Granskningen avslutas med ett tillsynsbeslut där det framgår vilka eventuella brister som finns. Beslutet innehåller också övergripande information om samtliga bestämmelser om aktiva åtgärder.

Granskade branscher

Tillsynen omfattar följande arbetsgivare

 • 290 kommuner
 • 20 landsting
 • 92 privata arbetsgivare inom juridik, kultur och media
 • 181 företag inom bygg- och anläggning
 • 150 IT-företag
 • 150 företag inom hotell- och restaurangbranschen

Diskrimineringslagen

6 § Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som avses i 2 kap. 18 §.

Tillbaka till toppen