Rekrytering av integrationshandläggare

Ärende ANM 2016/230

1 september 2016

DO har utrett ifall VoB har gjort sig skyldig till direkt och/eller indirekt diskriminering som har samband med religion, i samband med en rekrytering.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom en anmälan fått information om att en man upplevde sig diskriminerad när han sökte arbete som integrationshandledare vid VoBs integrationsboende för flyktingbarn. Enligt mannen avbröt arbetsgivaren (VoB) rekryteringen när de fick veta att han inte hälsar på kvinnor genom att ta i hand.

DO:s utredning

Under DO:s utredning framkom bland annat att VoB bedömde att det inte har varit möjligt att erbjuda mannen arbete eftersom han behandlar män och kvinnor olika i samband med hälsning - något som är oförenligt med verksamhetens mål och arbetssätt för att nå integration för de ungdomar som bor vid hemmet.

Företaget menade också att eftersom mannen inte kunde beröra kvinnor innebar det en begränsning av hans möjlighet att utföra arbetet på boendet. Som exempel angav VoB att det ibland krävdes att en integrationshandläggare berörde de boende för att ge instruktioner, för att avstyra konflikter, plåstra om, eller i trygghetsskapande syfte. Mannen hade också framfört att han inte kunde delta i vissa fritidsaktiviteter, till exempel besök på badhus, vilket innebar ytterligare en begränsning i hans möjlighet att utföra arbetsuppgifter som krävdes för tjänsten.

DO:s beslut

DO menar att mannen inte har befunnit sig i en så kallad jämförbar situation med andra arbetssökande eftersom han inte kunde utföra samtliga arbetsuppgifter. VoB har därför inte gjort sig skyldig till direkt diskriminering.

DO bedömer också att VoB:s krav på att en integrationshandläggare ska kunna beröra boende oavsett kön framstår som godtagbart och därför har det lagen menar med ett berättigat syfte, när det gäller att tillgodose de särskilda behov som barn och unga vid boendena kan ha. Kravet framstår inte heller som orimligt ingripande i sammanhanget utan som lämpligt och nödvändigt DO bedömer därför att VoB inte heller gjort sig skyldig till indirekt diskriminering.

En arbetsgivare kan begära att arbetstagaren (i sina professionella kontakter) inte ska göra skillnad på till exempel kön eller sexuell läggning när det gäller sättet att hälsa. 

Däremot kan en arbetsgivare i normalfallet inte kräva av en arbetstagare att hälsa på ett visst sätt, till exempel genom att ta i hand.

Det kan också finnas skäl för en individuellt anpassad hälsning till exempel när någon inte vill bli hälsad på med handskakning.

Liknande ärenden

Tillbaka till toppen