Ojämställda löner under fotbolls-VM

28 augusti 2020

DO har granskat om Svenska Fotboll¬förbundet (SvFF) har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med kön i fråga om ersättning till fotbollsspelare i damlandslaget i samband med VM 2019.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick en anmälan om diskriminering som har samband med kön.  Anmälan beskriver bland annat att damlandslagsspelarna inte får samma ersättning av SvFF som herrlandslagsspelarna, trots att dam-landslagsspelarna bör anses utföra likvärdigt arbete med herrlandslags-spelarna.

DO:s beslut: Svenska fotbollsförbundet har inte överträtt diskrimineringsförbudet

DO konstaterar i beslutet att spelarna i damlandslaget har missgynnats i lönehänseende, men att det inte har varit fråga om diskriminering i och med att dam- och herrlandslagen inte befunnit sig i en jämförbar situation.
Av utredningen i ärendet framkom att den ersättning som de båda landslagens spelare har fått bland annat består av rörliga delar som varit beroende av yttre faktorer som exempelvis publik- och marknadsförings-intäkter. Det framgick också att den betydligt lägre ekonomiska kompensation som damlandslagets spelare mottagit beror på denna rörliga ersättning.

I och med beslutet har DO avslutat tillsynen mot Svenska fotbollförbundet.

Läs hela DO:s bedömning i beslut TIL 2019/322

Tillbaka till toppen