Krog avrådde personer som använder rullstol att boka bord

31 mars 2021

DO har granskat om restaurangen har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning i samband med anordnande av ett musikframträdande.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick uppgifter från en person (uppgiftslämnaren) om upplevd diskriminering som har samband med funktionsnedsättning vid kontakt med krogen.

DO har inledde en tillsyn med anledning av uppgifterna.

Uppgiftslämnaren har sammanfattningsvis beskrivit följande. I april 2018 skulle det vara ett musikframträdande på restaurangen. Ett sällskap av boende på en gruppbostad, där unga vuxna med funktionsnedsättningar bor, hade tänkt gå dit. När de boende med personal kom till restaurangen meddelade dock restaurangägaren att de som sitter i rullstol inte kunde komma in eftersom de inte hade bokat bord och att det var många gäster. Hade gruppbostaden bokat bord hade restaurangen kunnat förbereda plats, enligt ägaren.

När samma musiker skulle framträda på samma restaurang i september 2018 ringde personal från gruppbostaden i god tid för att boka bord. Men när personalen uppgav namnet på gruppbostadenmeddelade restaurangägaren att hon skulle kontrollera och återkomma. När ägaren inte hördes av ringde personalen från gruppbostaden upp på nytt och fick då beskedet att restaurangägaren inte kan ta emot en bokning från den aktuella gruppbostaden eftersom hon inte kan ta emot personer i rullstolar eller med andra hjälpmedel.

DO:s beslut: restaurangen har överträtt diskrimineringsförbudet

DO bedömer att restaurangen har överträtt förbudet mot diskriminering som gäller vid anordnande av allmän sammankomst.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslutet TIL 2020/38.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet (det vill säga restaurangägaren).

Tillbaka till toppen