Kommun förlängde inte beredskapsanställning

8 november 2019

DO har granskat om Karlskrona kommun har överträtt diskrimineringsförbudet genom att inte förlänga en beredskapsanställning när arbetstagaren fyllt 65 år och kan uppbära ålderspension.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom en anmälan uppmärksammats på att en arbetstagare, som varit sysselsatt i en kollektivavtalad beredskapsanställning inom Karlskrona kommun, har upplevt sig åldersdiskriminerad i samband med att kommunen valt att inte förlänga hans anställning då han fyllt 65 år och kunnat uppbära ålderspension.

DO:s beslut: Kommunen har inte överträtt diskrimineringsförbudet

DO bedömer att Karlskrona kommun inte har överträtt diskrimineringsförbudet i 2 kapitlet 1 paragrafen i diskrimineringslagen.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslutet TIL 2019/226.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet (det vill säga kommunen).

Tillbaka till toppen