Fackförbund avskräckte medlem att anmäla upplevda trakasserier

13 november 2020

DO har granskat om Sveriges läkarförbund diskriminerade en medlem i sin hantering av ett medlemsärende.

Därför inledde DO en tillsyn

DO tog emot en anmälan om diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet och religion. I anmälan uppgavs bland annat att en medlem i Sveriges läkarförbund hade blivit utsatt för diskriminering genom att förbundet inte hade gett medlemmen ett sådant fackligt stöd som förbundet normalt ger sina medlemmar.

DO:s beslut

DO bedömer att Sveriges läkarförbund har överträtt diskrimineringsförbudet i 2 kapitlet 11 § jämfört med 1 kapitlet 4 § 1 diskrimineringslagen.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslut TIL 2019/168.

Tillbaka till toppen