Djurpark i Norrköping

Ärende ANM 2015/2147

23 juni 2016

DO har granskat om Kolmårdens Djurpark AB (Kolmården) har vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en besökare skulle få tillgång till hörselslinga i djurparkens delfinarium.

Om ärendet

DO har genom en anmälan fått information om att hörselslingan på Kolmårdens delfinarium inte fungerade vid anmälarens besök. Det innebar att anmälarens son blev utan ljud och inte kunde lyssna på showen i delfinariet. 

Enligt information på Kolmårdens webbplats, i telefon och på plats i parken skulle det finnas en hörselslinga i delfinariet. Inför besöket hade anmälaren också ringt djurparken och då fått information om att det fanns en fungerande hörselslinga. 

Vid besöket upplevde anmälaren även att Kolmården inte tog frågan om bristerna på allvar.

Djurparkens agerande

Kolmården har erkänt att hörselslingan under hösten 2015 var ur funktion under ett par veckor.  Efter anmälan har parken genomfört en ombyggnad och infört en ny daglig rutin för att säkerställa funktionaliteten av systemet.

DO:s bedömning

DO bedömer att Kolmården har brustit i sin skyldighet  i fråga om att ge korrekt information om hörselslingan, vilket har medfört att anmälarens son utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Av utredningen i ärendet framgår också att Kolmården nu har genomfört åtgärder för att säkerställa driften av hörselslingan i delfinariet. DO gör därmed bedömningen att det inte längre finns någon risk för diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Därför avslutar DO ärendet.

Tillbaka till toppen