Byggnadsbolagets rutiner vid uthyrning av bostäder

Ärende GRA 2016/11

7 september 2016

DO har granskat om Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co. AB:s rutiner vid uthyrning av bostäder är förenliga med diskrimineringsförbudet.

Därför inledde DO en tillsyn

DO beslutade att inleda en särskild tillsyn av byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co efter att ha tagit del av uppgifter i media.  Enligt uppgifter från SVT Väst behövde privatpersoner ange sitt medborgarskap samt hur länge de varit bosatta i Sverige i bolagets intresseanmälan. SVT Väst rapporterade även att bostadsbolaget aktivt valde bort personer av utländsk härkomst i urvalet av hyresgäster.

DO:s utredning

Under utredningen berättade bostadsbolaget att deras intresseanmälan inte längre innehöll krav på uppgifter om medborgarskap eller bosättningstid i Sverige. Bolaget nekade även till de uppgifter som media framfört om diskriminering av bostadssökande. Bolaget kunde dock inte förklara varför det tidigare funnits krav på uppgifter om medborgarskap.

I sitt yttrande utryckte byggnadsbolaget även att urvalet av hyresgäster endast bygger på sakliga skäl såsom skötsamhet, referenser och ekonomi och att sökandes medborgarskap aldrig i sig har påverkat deras bedömning.

Vidare har de skrivit ner sin tidigare muntliga uthyrningspolicy som utgår från att alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka bostad i bolagets fastigheter.

DO:s beslut

DO konstaterar att det fanns inget som motiverade frågor om bostadssökandes medborgarskap i intresseanmälan. Frågorna medförde en risk för indirekt diskriminering av bostadssökande med annat etniskt eller nationellt ursprung än svenskt. 

Efter att byggnadsbolaget genomfört ändringar i sin intresseanmälan och uthyrningspolicy finns dock inte längre denna risk.

DO ser därför inte längre någon risk för diskriminering och avslutar därför ärendet.

Tillbaka till toppen