Bollklubb i södra Sverige

Ärende ANM 2015/2392

15 augusti 2016

DO har granskat om Rögle BK har vidtagit skäliga åtgärder för att en besökare ska få tillgång till årskort/säsongskort för rullstolsplats på Lindab Arena i Ängelholm.

Om ärendet

Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg har gjort en anmälan till DO om en kvinna som försökt men inte fått möjlighet att köpa årskort till Lindab Arena. Kvinnan är beroende av att få tillgång till en rullstolsplats för att kunna delta i arenans aktiviteter men arenan har ett begränsat antal rullstolsplatser. Dessutom har arenan som praxis att alla som har säsongskort har förtur för nästkommande säsong vilket också begränsar antalet tillgängliga platser.

DO:s bedömning

Enligt DO:s bedömning har Rögle BK inte utsatt kvinnan för diskriminering i form av bristande tillgänglighet eftersom det inte är bollklubben som äger arenan. Enligt diskrimineringslagens förarbeten måste den som är verksamhetsansvarig har så kallad rättslig rådighet över till exempel en lokal för att kunna hållas ansvarig för bristande tillgänglighet. I detta fall saknar bollklubben rättslig rådighet eftersom de inte äger arenan.

DO avslutar därför ärendet.

Tillbaka till toppen