Tvingad att stänga bankkonto

Ärende ANM 2015/538

18 november 2016

DO har granskat om en banks hantering av kunder med skattemässig anknytning till USA är förenlig med bestämmelserna i diskrimineringslagen.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om att en tidigare kund upplevt etnisk diskriminering av hens tidigare bank. Anmälaren tvingades stänga sitt konto i banken för att han är amerikansk medborgare.

DO:s beslut

DO:s utredning ger inte stöd för bedömningen att bankens hantering av kunder med skattemässig anknytning till USA utgör diskriminering.

Banken uppger sammanfattningsvis att hanteringen inte har med etnisk tillhörighet att göra. Banken har avslutat anmälarens konton då banken inte tillhandahåller dessa kontotyper till amerikanska medborgare och/eller amerikansk skattehemvist på grund av de rapporteringskrav som gäller gentemot USA:s skattemyndighet. Att göra det skulle kräva stora förändringar i bankens tekniska system och administrativa rutiner och därmed innebära stora kostnader.

DO konstaterar att det inte finns någonting som tyder på att bankens hantering utgör direkt diskriminering av personer med amerikansk etnisk tillhörighet.

Med indirekt diskriminering menas att tillämpa ett förfaringssätt som typiskt sett missgynnar personer med en viss etnisk tillhörighet. DO:s utredning visar att rapporteringsskyldigheten till USA:s skattemyndighet gäller alla med skattehemvist i USA. Det faktum att en person har skattehemvist i USA innebär inte nödvändigtvis att personen är av amerikansk etnisk tillhörighet. Omständigheterna gör sammantaget att det inte går att konstatera att bankens regler särskilt missgynnar personer med etnisk tillhörighet. DO avslutar därför ärendet.

Tillbaka till toppen