Rekrytering av barnmorska som krävde samvetsfrihet

10 april 2014

En barnmorska anmälde ett landsting för diskriminering som hade samband med religion eller annan trosuppfattning. Anmälaren uppgav i sin anmälan att hon hade sökt men inte fått anställning vid tre kliniker eftersom hon hade meddelat att hon på grund av sin religiösa övertygelse inte kunde utföra aborter.

Efter att ha utrett de anmälda händelserna gjorde DO bedömningen att omständigheterna i ärendet inte gav anledning att anta att kvinnan har diskriminerats av landstinget. DO avslutade därför ärendet.

Tillbaka till toppen