Att använda modersmål i skolan

18 juli 2019

DO har granskat om Västerås kommun har överträtt förbudet mot diskriminering inom utbildningsområdet i samband med vissa anmälda händelser där elever vid Emausskolan ska ha förbjudits att tala finska.

Tillbaka till toppen