Grundskola i Västerås bad elever sluta prata finska

18 juli 2019

DO har granskat om Västerås kommun har överträtt förbudet mot diskriminering inom utbildningsområdet i samband med vissa anmälda händelser där elever vid Emausskolan ska ha förbjudits att tala finska.

DO:s beslut: Skolan har inte överträtt diskrimineringsförbudet

Mot bakgrund av de svårigheter som finns i utredningshänseende vad gäller personalens faktiska bevekelsegrunder, och eftersom DO därför saknar underlag för att sätta anmälarnas uppgifter framför kommunens, har DO inte heller stöd för att konstatera att kommunen faktiskt har överträtt diskrimineringsförbudet vad avser de anmälda situationerna.

Läs hela DO:s bedömning i beslut TIL 2018/6

Tillbaka till toppen