Kund med assistanshund i köpcentrum

21 juni 2018

DO har granskat om ett köpcentrum har utsatt en besökare med assistanshund för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick en anmälan från en kvinna som upplevde sig diskriminerad på ett köpcentrum. Hon besökte köpcentret tillsammans med sin assistanshund, en medicinskt alarmerande hund som vid tillfället var under utbildning. Kvinnan satt och vilade på en bänk i centret när hon blev tillsagd av en vakt att assistanshundar under utbildning inte var välkomna på köpcentret. Det innebar att hon och hunden tvingades gå därifrån.

DO beslut: Köpcentret har inte överträtt diskrimineringsförbudet

Vi kan konstatera efter vår utredning att det handlar om en kund som befunnit sig i köpcentrets allmänna ytor och därifrån blivit avvisad av en av köpcentret anställd vakt.

Därmed bedömer vi att händelsen inte kan omfattas av förbudet mot diskriminering vid tillhandahållande av vara eller tjänst i diskrimineringslagens mening. Det kan inte heller omfattas av lagens bestämmelser om anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (som också finns i diskrimineringslagen).

Eftersom det inte finns något annat förbud i diskrimineringslagen som skulle kunna vara tillämpligt på den aktuella händelsen är det DO:s bedömning att den aktuella händelsen inte omfattas av diskrimineringslagen. DO avslutar därför ärendet.

DO:s bedömning utgår från situationen och specifika faktorer i just detta ärende. 

Läs hela DO:s bedömning i beslutet GRA 2017/58

Uppgifter kan vara borttagna i publicerade beslut

Vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Om diskriminering 

All orättvis behandling är inte diskriminering. Diskrimineringsförbudet gäller i ett antal specifika situationer, som exempelvis inom arbetslivet, utbildningsväsendet och inom några andra utpekade samhällsområden.

Det finns inte något generellt förbud i diskrimineringslagen som gäller diskriminering på allmän plats (eller med ordningslagens terminologi "offentlig plats"). Av ordningslagen framgår att "innetorg"  i form av till exempel köpcentrum och gallerior kan definieras som allmän plats.

Tillbaka till toppen