Uppsala kommun

Händelsen enligt anmälan

En förskollärare hade varit föräldraledig sedan augusti 2007. Hösten 2010 inledde kommunen en löneöversyn av sina förskollärare. Men förskollärarens lönesättande chef ville inte ge henne något individuellt lönepåslag.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 24 februari 2011.

4 juni 2012: Förlikning

DO och Uppsala kommun träffade en förlikning som gav kvinnan 30 000 kronor i ersättning. Kommunen gick också med på att ge henne ett lönepåslag motsvarande det som hennes kollegor fått.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen