Uppsala läns landsting

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

Ett lesbiskt par inledde en inseminationsbehandling 2005. Den ena kvinnan i paret hann få tre behandlingar av sex tillåtna innan hon fyllde 40, då denna typ av behandling ska avslutas, enligt reglerna i Uppsala läns landsting. Paret begärde då att även den andra kvinnan, som var yngre, skulle få genomgå behandling. Landstinget sa nej, med motiveringen att samma regler ska tillämpas för lesbiska som för heterosexuella par, nämligen att endast den ena personen i paret kan få behandling.

Anmälan till Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Kvinnan gjorde en anmälan till Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) som inkom den 30 juni 2006.

5 november 2009: Hovrättsdom

Svea Hovrätt beslutade att Uppsala läns landsting inte gjort något fel när man beslutat att endast den ena kvinnan i ett lesbiskt par ska få hjälp med assisterad befruktning.

Svea Hovrätt upphävde därmed ett tidigare beslut från Uppsala tingsrätt om att en lesbisk kvinna utsatts för direkt diskriminering när bara partnern och inte hon inte fick inseminationsbehandling. I och med domen i Svea Hovrätt får kvinnan heller inte det skadestånd på 50 000 kronor som tingsrätten beslutade om.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen