Umeå kommun

Händelsen enligt anmälan

Två unga kvinnor har båda upplevt sexuella trakasserier i form av kommentarer och ovälkommen beröring från en idrottslärare. Läraren har bland annat kramat om dem och kommenterat deras utseende. Trots att kvinnorna uppmärksammade skolledningen på händelserna har läraren uppgett att han inte förstod att hans handlande upplevdes som kränkande.

Anmälan till DO

Kvinnorna gjorde en anmälan till DO som inkom den 16 juni 2013.

31 oktober 2013: Förlikning

DO och Umeå kommun har ingått en förlikning i två ärenden rörande en idrottslärare som utsatte två elever för fysiska och verbala kränkningar. Kommunen har medgett att en kränkning har skett och förlikningen innebär att kvinnorna får 40 000 kronor var.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen