Transportföretag

Händelsen enligt anmälan

Ett transportföretag hade vunnit en upphandling för Stockholms läns landsting och skulle anställa chaufförer för det nya uppdraget. Merparten av de övriga 33 chaufförer som hade varit anställda av den tidigare leverantören fick en provanställning hos det nya företaget. Transportföretaget valde att inte anställa en gravid kvinna, trots att hon hade flerårig erfarenhet hos den tidigare leverantören.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 14 maj 2014.

DO:s bedömning

DO gjorde bedömningen att transportföretaget har missgynnat kvinnan genom att neka henne provanställning som chaufför hos bolaget av skäl som har haft samband med hennes graviditet.

10 oktober 2014: Stämning

DO lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen och yrkade på att transportföretaget ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till den arbetssökande. 

2 december 2015: Dom i Arbetsdomstolen (AD)

AD ansåg det var diskriminering som hade samband med kön när transportföretaget inte anställde en kvinna som vid tiden för rekryteringen var gravid.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen