Taxi 020 och Åkeriföretag

Händelsen enligt anmälan

En taxichaufför trakasserade en kvinna som arbetade som ledsagare åt en person med funktionsnedsättning under en färdtjänstresa. Chauffören uttryckte bland annat kränkande tillmälen med koppling till hudfärg och kön. 

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 25 maj 2010.

17 april 2012: Stämning

DO stämde åkeriföretaget för diskriminering i form av sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet och kön. .

12 juli 2012: Förlikning

DO har nu träffade en förlikning med åkeriföretaget som innebär att kvinnan fick 60 000 kronor i ersättning. Genom förlikningen är tvisten löst.

Fördjupning i ärendet

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen