Tallink Silja AB

Händelsen enligt anmälan

En kvinna som sökte arbete på rederiet Tallink Silja fick veta att hon inte var aktuell för anställning när det framkom att hon har MS. Kvinnan har kunnat arbeta heltid de senaste åren, men någon medicinsk bedömning av hennes möjlighet att arbeta gjordes aldrig.

Eftersom hon tidigare arbetat inom rederiet sökte hon under våren 2013 på nytt arbete där. Företagets rekryteringsansvarige uppskattade kvinnans tidigare erfarenhet, och efter ett inledande samtal bokades hon in för en obligatorisk läkarundersökning samt inskolning på arbetsplatsen.

Strax innan läkarundersökningen skulle äga rum ringde dock den rekryteringsansvarige till kvinnan och berättade att hon inte var aktuell för anställning. Skälet var enligt den rekryteringsansvarige kvinnans diagnos.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 13 december 2013.

19 december 2013: Stämning

DO ansåg att företaget diskriminerat den arbetssökande som har samband med funktionsnedsättning och begärde 75 000 kronor i diskrimineringsersättning.  

7 februari 2014: Förlikning

Tallink Silja medgav att de har diskriminerat den arbetssökande och att det har samband med funktionsnedsättning. Parterna valde då att ingå en förlikning. Förlikningen innebar att företaget betalade 75 000 kronor i ersättning till kvinnan. 

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen