Stockholmsrestaurang

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

Två föräldrar och deras dotter besökte en restaurang för att äta middag. Det var första gången de besökte matstället. När de hade beställt och betalat slog de sig ned vid ett bord och väntade på att maten skulle bli klar. Efter en kort stund kom en servitris fram och meddelade att kökschefen förbjudit henne att servera dem.

De lyckades få kontakt med kocken som ansåg att de varit på restaurangen tidigare, klagat på maten och krävt få sina pengar tillbaka. Kocken beordrade familjen att lämna restaurangen.

Anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Makarna gjorde en anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som inkom den 18 september 2006.

Stämning

DO utredde anmälan och gjorde bedömningen att restaurangen utsatt familjen för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. DO lämnade därför in en stämningsansökan.

7 februari 2011: Tingsrättsdom

Stockholms tingsrätt ansåg att restaurangen inte lyckats bevisa att diskriminering inte förekommit när makarna nekats servering. Eftersom kränkningen ägt rum inför övriga gäster på restaurangen och i närvaro av parets minderåriga dotter beslutade domstolen, i enlighet med DO:s yrkande, att restaurangen skulle betala 25 000 kronor i skadestånd till var och en av makarna.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen