Stockholms läns landsting

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan arbetade som sjukgymnast inom Stockholms läns landsting. 2007 ansökte hon om att få gå en utbildning i rehabilitering och behandling av idrottsskador. Men arbetsgivaren nekade henne att gå kursen med motiveringen att de nyförvärvade kunskaperna skulle bli svåra att förankra eftersom hon skulle gå på föräldraledighet en kort tid efter kursen.

Anmälan till Jämställdhetsombudsmannen

Kvinnan gjorde en anmälan till Jämställdhetsombudsmannen (JämO) som inkom den 29 juni 2007.

Stämning

JämO stämde stämde Stockholms läns landsting bland annat för att ha brutit mot förbudet att missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. 

10 juni 2009: Dom i Arbetsdomstolen

Enligt Arbetsdomstolen hade Stockholms läns landsting utsatt kvinnan för ett missgynnande genom att neka henne utbildning med hänvisning till att hon skulle vara föräldraledig. Arbetsdomstolen dömde att Stockholms läns landsting att betala 25 000 kronor i skadestånd till kvinnan för missgynnandet.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen