Statoil AB

Händelserna enligt anmälan

En kvinna med romsk etnisk tillhörighet gick in på Statoil och ville hyra en bil men fick beskedet att inga lediga bilar fanns för uthyrning förrän på söndag. Hon bar den finskromska traditionella dräkten med lång vid kjol.

Kvinnan medverkade i Sveriges Radios Ekoredaktions undersökning av bensinstationers bemötande av romer. Strax efter kvinnan lämnat butiken gick Sveriges Radios kvinnliga reporter, med svensk etnisk tillhörighet, in och frågade om det fanns en ledig bil att hyra. Hon fick besked att det fanns en bil ledig att hyra redan på torsdag kväll.

Ett par med en man och en kvinna som bar den finskromska traditionella dräkten med lång vid kjol nekades av Statoils butikspersonal att hyra bil. Kort därefter erbjöd butikspersonalen Sveriges Radios manliga reporter, med svensk etnisk tillhörighet, att hyra en bil. Paret medverkade i Sveriges Radios Ekoredaktions undersökning av bensinstationers bemötande av romer.

Alla samtal med butikspersonalen spelades in med dold mikrofon.

Anmälan till DO

Anmälningar inkom den 16 november 2012 och den 10 januari 2013.

19 november 2013: Stämning

DO stämmer Statoil AB för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. DO yrkade 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en av de tre personerna.

18 september 2014: Förlikning

Statoil medgav diskriminering och vidtagit förebyggande åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden. Därmed valde parterna att ingå en förlikning. Förlikningen innebar att Statoil betalade totalt 90 000 kr i ersättningen till tre personer som inte fick hyra bil.

I och med förlikningen är tvisten löst och DO avslutade ärendet.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen