Solna tingsrätt

Händelsen enligt anmälan

En föräldraledig beredningsjurist vid Solna tingsrätt fick besked att hon skulle få en mycket lägre löneökning än sina kolleger. Den föräldralediga skulle få en löneökning på 300 kronor. Hennes kolleger däremot, som hade varit i tjänst under samma tid, fick löneökningar mellan 1 000 och 2 000 kronor.

Arbetsgivarens skäl till detta var att man bland de beredningsjurister som var i tjänst särskilt ville premiera de som i hög grad hade visat intresse och engagemang för verksamhetsutvecklingsfrågor i samband med en omorganisation. Bland de som inte var i tjänst var det kriterierna "resultat och skicklighet" som skulle tillämpas.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 10 maj 2013.

27 september 2013: Stämningsansökan

Efter utredning kom DO fram till att Solna tingsrätt har missgynnat den föräldralediga och att det har samband med föräldraledighet. DO valde därför att stämma tingsrätten i Arbetsdomstolen och begärde 40 000 kronor i skadestånd. 

5 november 2013: Förlikning

Staten medgav att de har missgynnat den anställde som har samband med föräldraledighet. Den anställde borde ha lönesatts på samma sätt som om hon vore i tjänst och justerade lönen retroaktivt. Därmed valde parterna att ingå en förlikning. Staten betalade även 40 000 kronor i skadestånd till kvinnan. 

I och med förlikningen är tvisten avgjord och DO avslutade ärendet.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen