Södertörns högskola

Händelsen enligt anmälan

Södertörns högskola avbröt en pågående rekryteringsprocess med hänvisning till att de anpassningsåtgärder som skulle krävas för att kunna anställa en döv sökande inte var skäliga.

DO:s bedömning

DO menar att en högskola har de ekonomiska förutsättningarna att kunna vidta åtgärderna och det är inte heller rörde sig om en avancerad teknisk lösning varför även de praktiska förutsättningarna borde finnas. Därför anser DO att de uppgivna merkostnaderna för anpassningsåtgärderna får anses som skäliga i sammanhanget

DO menar också att en stor offentlig arbetsgivare som en högskola också bör vara en föregångare och inte utesluta personer med funktionsnedsättning.

28 oktober, 2016: DO stämmer

DO lämnade in en stämningsansökan mot Södertörns högskola. Arbetsdomstolen kommer att pröva om anpassningsåtgärderna ska anses vara skäliga eller inte.

11 oktober 2017: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens slutsats är att de åtgärder för tillgänglighet som
högskolan hade behövt vidta för att kunna anställa den sökande inte är skäliga och att högskolan därför inte har diskriminerat när de avbröt anställningsförfarandet. DO:s talan ska därför avslås.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen