Sheraton / Förvaltningsaktiebolaget Tegelbacken

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan bodde på Sheraton Stockholm natten mellan den 24 och 25 mars i 2014. På morgonen den 25 mars skulle regeringens vitbok över diskriminering och övergrepp mot romer presenteras och kvinnan var inbjuden av regeringen för att tala vid ceremonin. När hon på morgonen gick in i hotellets frukostmatsal för att äta frukost kom en kvinna ur personalen efter henne och frågade vad hon hade för ärende i restaurangen. Efter en kortare ordväxling anvisades hon till lobbyn för att dricka kaffe där i stället.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 27 mars 2014.

DO:s bedömning

DO utredde händelsen och ansåg att kvinnan hade  särbehandlats och att detta hade samband med hennes etniska tillhörighet. DO beslöt med anledning av det att stämma hotellet.

16 december 2014: Stämning

DO stämde hotell Sheraton för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

2 oktober 2015: Förlikning

DO träffade en förlikning med med bolaget. Överenskommelsen innebar att bolaget skulle göra en donation på 100 000 kr till Sveriges Internationella Roma Filmfestival (SRIF).

Sheraton skulle dessutom, utöver den utbildning som bolaget redan hade genomfört om likabehandling, ge personalen särskild utbildning med fokus på den romska folkgruppen.

I och med förlikningen avslutades ärendet hos DO. Överenskommelsen innebar inte att bolaget medgav diskriminering.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen