SAS

Händelsen enligt anmälan

Våren 2010 beslutade SAS att säga upp 49 kabinanställda på grund av arbetsbrist. Samtliga uppsagda hade fyllt eller skulle fylla 60 år under uppsägningstiden. DO har fört talan för 25 personer, varav 20 kvinnor. DO har stämt SAS för åldersdiskriminering och LAS-brott.

Beslutet grundades på en avtalsturlista som gjorts upp tillsammans med den lokala fackklubben. Avtalsturlistan innebär ett avsteg från turordningsreglerna i LAS.

Enligt SAS var anledningen till att just denna grupp skulle sägas upp att kabinpersonal som fyllt 60 år har rätt att ta ut sin tjänstepension och att de därmed hade sin försörjning tryggad.

Anmälan till DO

Anmälan inkom till DO den 27 april 2010.

21 juli 2010: Stämning

DO stämde SAS till Arbetsdomstolen (AD) och kräver en diskrimineringsersättning på 400 000 kronor samt ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor för LAS-brott för var och en av de uppsagda. Vidare yrkade DO att AD ska ogiltigförklara uppsägningarna och den tillämpade turordningslistan.

4 maj 2011: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) menade att var diskriminering när SAS sade upp 25 kabinanställda, som fyllt eller skulle fylla 60 år, med motiveringen att de kunde ta ut tjänstepension. Diskrimineringen hade samband med ålder.

Förbudet mot åldersdiskriminering i diskrimineringslagen grundar sig på EU-rättens arbetslivsdirektiv. Undantag från diskrimineringsförbudet kan göras utifrån olika socialpolitiska och arbetsmarknadsmässiga skäl i medlemsländerna. AD menar att SAS i och för sig hade åberopat ett berättigat syfte, nämligen att värna försörjningen för samtliga anställda. Men åtgärden var inte lämplig eftersom den i praktiken innebar en tvångspensionering av de 25 personerna i strid med rätten att arbeta till 67 års ålder. SAS och det lokala facket hade ingen möjlighet att avtala bort denna rättighet, oavsett att det fanns en pensionsöverenskommelse, enligt AD-domen.

AD beslutade att SAS ska betala 125 000 kronor till var och en av de 25 kabinanställda i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen