Restaurang

Händelsen enligt anmälan

Kvällen den 10 juli 2010 skulle tre romska kvinnor besöka för att sjunga karaoke till finsk musik. I entrén blev de stoppade av restaurangens vakter som sade att de inte skulle få komma in i sina kjolar. De var välkomna in om de tog av sig sina kjolar. Kvinnorna förklarade att de på grund av sin tradition inte kunde ta av sig sina kjolar. Vakterna ändrade dock inte uppfattning och kvinnorna var därför tvungna att lämna restaurangen.

Anmälan till DO

Kvinnorna gjorde en anmälan till DO som inkom den 21 juli 2010.

4 juli 2012: Stämning

DO stämde restaurangen för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

19 november 2012: Förlikning

DO ingick en förlikning med restaurangen som betalde en ersättning på 20 000 kr vardera till de tre kvinnorna, det vill säga totalt 60 000 kr.

Fördjupning i ärendet

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen