Restaurang i Stockholm

Händelsen enligt anmälan

En restaurang i södra Stockholm nekade att servera ett glas vin till en kvinna som använder rullstol. Hon försökte beställa upprepade gånger utan framgång och fick aldrig någon förklaring till varför hon inte fick göra en beställning.

18 december 2019: DO stämmer

DO lämnade in en stämningsansökan till Solna tingsrätt och yrkade på att restaurangen ska betala 30 000 kronor till kvinnan. Enligt DO har nekandet haft samband med kvinnans funktionsnedsättning.

17 juni 2021: Dom i Solna tingsrätt

I sin dom konstaterar tingsrätten att det var diskriminering som har samband med funktionsnedsättning, när restaurangen i södra Stockholm nekade att servera vin till en kvinna som använder rullstol. 

Domen har inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen