Pizzeria

Händelsen enligt anmälan

När mannen och hans personliga assistent kom till pizzerian beställde assistenten först mat och sedan en öl. Servitören frågade om ölen var till mannen, fick svaret att den var det, och sade då att han inte kunde servera honom någon öl eftersom han inte visste vilka mediciner mannen tog. Trots att assistenten svarade att det inte var några problem nekade servitören ge mannen en öl. 

Anmälan till DO

Mannen gjorde en anmälan till DO som inkom den 27 september 2010.

DO:s bedömning

DO har utrett anmälan och anser att mannen har blivit utsatt för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

14 juni 2012: Stämning

DO stämde pizzerian för diskriminering och yrkade på 50 000 kronor i ersättning till mannen för den kränkning han utsatts för.

5 december 2014: Förlikning

Pizzerian medgav diskriminering. I och med det har DO och företag ingått en förlikning, som innebär att mannen får 12 000 kronor i ersättning. I och med det är tvisten löst och DO avslutar ärendet.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen