Pensionat

Händelsen enligt anmälan

En ung kvinna sökte ett sommarjobb som receptionist på ett pensionat. I platsannonsen hos Arbetsförmedlingen stod ingenting om önskad erfarenhet eller ålder. Trots detta fick hon redan efter någon timme svaret: "Tack för din ansökan, men tyvärr letar vi efter någon som är äldre".

Pensionatet uppgav att de tillämpade en 22-årsgräns vid rekrytering till receptionen och hänvisade till att personen ifråga behöver "lite livserfarenhet och skinn på näsan".

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 2 maj 2012.

5 december 2012: Stämning

DO stämde pensionatet till Arbetsdomstolen för direkt diskriminering som hade samband med ålder. 

15 januari 2013: Förlikning

DO ingick en förlikning med det pensionatet. Förlikningen innebar att kvinnan fick 50 000 kronor.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen