Pälsaffär i Örebro

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

En dag i december 2006 besökte fyra kvinnor en affär för att titta på en julklapp. De blev dock inte insläppta i affären. Ägaren stoppade dem i dörren, skrek åt dem, och påstod att han skulle stänga för lunch. På dörren till affären satt en skylt med öppettider, men där stod ingenting om att affären brukade ha lunchstängt. Ägaren uppmanade också kvinnorna att "komma tillbaka en annan dag i sina folkdräkter." När kvinnorna kom tillbaka efter en dryg kvart var affären öppen igen.

Anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

Kvinnorna gjorde varsin anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som alla inkom den 19 februari 2007.

20 november 2008: Stämning

DO stämde affären för direkt diskriminering och trakasserier. Missgynnandet och kränkningarna hade samband med etnisk tillhörighet.

23 november 2009: Tingsrättsdom

Tingsrätten i Örebro slog fast att kvinnorna dels utsattes för direkt diskriminering som har samband med deras etniska tillhörighet, dels trakasserades i och med att affärsägaren kommenterade deras klädsel på ett nedlåtande sätt.

5 oktober 2010: Hovrättsdom

Göta hovrätt ändrade tingsrättens dom och menade att affärsinnehavaren inte gjort sig skyldig till diskriminering eller trakasserier. Domen har vunnit laga kraft.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen