Nacka Forum Bil & Butik AB (Statoil)

Händelsen enligt anmälan

En par med en man och en kvinna med romsk etnisk tillhörighet ville hyra en kombibil men fick beskedet att inga lediga bilar fanns för uthyrning resten av sommaren. Kvinnan bar den finskromska traditionella dräkten med lång vid kjol. Paret medverkade i Sveriges Radios Ekoredaktions undersökning av bensinstationers bemötande av romer.

Strax efter paret lämnat butiken gick Sveriges Radios reporter, med svensk etnisk tillhörighet, in och frågade om det fanns en ledig kombibil att hyra. Reportern fick besked att en kombibil skulle finnas ledig för uthyrning under veckan därpå.

Parets och reporterns samtal med butikspersonalen spelades in med hjälp av dold mikrofon.

Anmälan till DO

Kvinnan och mannen gjorde varsin anmälan som inkom den 22 januari 2013..

19 november 2013: Stämning

DO stämde Nacka Forum Bil & Butik AB för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. DO yrkade på 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en, det vill säga totalt 80 000 kronor.

18 september 2014: Förlikning

Statoil medgav diskriminering och vidtagit förebyggande åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden. Därmed valde parterna att ingå en förlikning. Förlikningen innebar att Statoil betalde totalt 40 000 kr i ersättningen till det par som inte fick hyra bil.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen