Mjölkbonde

Händelsen enligt anmälan

En kvinnan fick via Arbetsförmedlingen en praktikplats hos mjölkbonden våren 2009. Hon uttryckte flera gånger en önskan om fortsatt anställning.

I början av maj fick kvinnan missfall, något som hon berättade för sin arbetsgivare dagen efter att det skett. Några dagar senare avbröt arbetsgivaren hennes praktiktjänstgöring. I ett inspelat samtal i slutet av maj förklarade han att han inte ville anställa någon som ville ha barn, eftersom det skulle bli dyrt och besvärligt för företaget att hitta en ersättare i samband med föräldraledigheten. 

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 11 juni 2009.

1 december 2009: Stämning

DO stämde arbetsgivaren för könsdiskriminering och för brott mot föräldraledighetslagen. 

19 januari 2011: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen beslutade att mjölkbonden utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med kön när hon nekades anställning. Kvinnan hade också missgynnats i strid med föräldraledighetslagen, eftersom en av orsakerna till att hon hade nekats fortsatt anställning var en förväntad framtida föräldraledighet. Bonden dömes att  betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till kvinnan.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen