Mälarsalen AB samt Münchenbryggeriet AB

En kvinna sökte anställning som projektledare på konferenscentret Münchenbryggeriet och utsattes för påtryckningar av sexuell natur och kränkande kommentarer. Den arbetssökande gjorde en anmälan till DO. DO:s utredning kom fram till att kvinnan har utsatts för sexuella trakasserier samt trakasserier som har samband med kön och valde att stämma bolaget. Bolaget har medgett trakasserierna och parterna har ingått en förlikning. Förlikningen innebar att företaget betalade 125 000 kronor i ersättning till den arbetssökande.

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan hade sökt anställning som projektledare men fick till svar att hon inte hade tillräcklig erfarenhet för tjänsten. I stället föreslog den rekryterande chefen att hon kunde börja som assistent. Under de två möten som kvinnan och chefen sedan hade uttryckte chefen återkommande gånger nedlåtande kommentarer om kvinnor och anspelningar på sexuella situationer, bland annat att de två skulle ha sex.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 2 oktober 2012.

DO:s bedömning

Efter utredning anser DO att Mälarsalen AB och Münchenbryggeriet AB i Stockholm har utsatt den arbetssökande för sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön. 

11 april 2013: Stämning

DO stämde Mälarsalen AB och Münchenbryggeriet AB i Stockholm för sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön. När en ung kvinna sökte arbete på konferenscentret utsattes hon för påtryckningar av sexuell natur och kränkande kommentarer.

30 oktober 2014: Förlikning

Mälarsalen AB och Münchenbryggeriet AB medgav trakasserierna. DO och företaget har ingått en förlikning. Förlikningen innebär att bolaget betalar yrkat belopp till kvinnan som därmed får 125 000 kronor.

Förlikningen gällde även en annan kvinna som upplevt liknande trakasserier i samband med en rekrytering (diarienummer 2013/1504). Även hon fick 125 000 kronor i ersättning. 

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen