Mälarsalen AB och Münchenbryggeriet AB

Händelsen enligt anmälan

En kvinna som sökte anställning på Mälarsalen AB och Münchenbryggeriet AB. I samband med det skulle kvinnan och den rekryterande chefen äta middag tillsammans i mannens lägenhet. Under middagen gjorde chefen flera ovälkomna sexuella inviter och utsatte kvinnan för påtryckningar om sexuell samvaro.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 14 maj 2012.

DO:s bedömning

Efter utredning anser DO att bolaget utsatt kvinnan för sexuella trakasserier.

11 april 2013: Stämning

DO stämde Mälarsalen AB och Münchenbryggeriet AB i Stockholm för sexuella trakasserier.

30 oktober 2014: Förlikning

Mälarsalen AB och Münchenbryggeriet AB har medgett de sexuella trakasserierna. DO och företaget har ingått en förlikning. Förlikningen innebär att bolaget betalar yrkat belopp till kvinnan som därmed får 125 000 kronor.

Förlikningen gällde även en annan kvinna som upplevt liknande trakasserier i samband med en rekrytering (diarienummer 2013/306). Även hon fick 125 000 kronor i ersättning.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen