Lunchrestaurang i södra Sverige

Händelsen enligt anmälan

En kvinnlig anställd på lunchrestaurang i södra Sverige har anmält att hon blivit utsatt för trakasserier och sexuella trakasserier av sin chef. Redan när kvinnan i december 2014 skulle påbörja sin anställning och hämta ut sina arbetskläder försökte hennes chef att ta henne på brösten. 

Trakasserierna fortsatte därefter med både ovälkomna och sexistiska kommentarer och förslag av sexuell natur, samt ovälkommen beröring. Hon ska även ha fått nedsättande kommentarer kopplade till att hon kommer från ett annat land.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 24 april 2015.

DO:s bedömning

Efter utredning ansåg DO att kvinnan diskriminerats av lunchrestaurangen och att missgynnandet har samband med kvinnans kön och etniska tillhörighet.

30 oktober 2015: DO ansöker om stämning

DO har skickat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen och begär 125 000 kronor i diskrimineringsersättning och 80 000 kronor för förlust av inkomst till kvinnan.

Stämningen är återkallad.

Fördjupning i ärendet

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen