Leksaksbutik i Linköping

Händelsen enligt anmälan

Butikspersonalen i en leksaksaffär följde efter en barnfamilj inne och hotade med att ringa Securitas. Familjen menade att bemötandet hade samband med deras etniska tillhörighet.

5 mars 2018: DO lämnar in en stämningsansökan

DO:s bedömning är att personalens behandling innebär att näringsidkaren missgynnat familjen, och att det finns ett samband med familjens romska etniska tillhörighet.

5 mars 2019: Tingsrättens dom

Linköpings tingsrätt slog fast att det var diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet när butikspersonal i en leksaksbutik i Linköping följde efter en barnfamilj och dessutom hotade att ringa Securitas.

Domen har inte vunnit laga kraft.

Tillbaka till toppen