Direkt diskriminering i samband med akutsjukvård

Händelsen enligt anmälan

Västra Götalands läns landsting agerande i samband med att en man drabbades av en hjärnblödning innebar diskriminering, och följden blev att mannen inte fick den akutsjukvård han behövde inom tillräcklig tid. Nu stämmer DO landstinget för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

18 november 2019: DO stämmer

DO lämnade in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt och yrkade på att Västra Götalands läns landsting ska betala 600 000 kronor till mannens dödsbo.

Tillbaka till toppen