Konsultföretag

En kvinna i 50-årsåldern sökte en tjänst på ett konsultföretag via ett rekryteringsföretag. Rekryteringsföretaget som hade hand om rekryteringen meddelade kvinnan att hon inte var aktuell för tjänsten eftersom konsultföretaget i fråga sökte personer med en ålder runt 25–30 år. DO anser efter sin utredning att konsultföretaget utsatt kvinnan för åldersdiskriminering. Konsultföretaget medger ansvar för diskrimineringen och kvinnan får 60 000 kronor i ersättning.

Händelsen enligt anmälan

En kvinna i 50-årsåldern sökte en tjänst på konsultföretaget Brightby AB. Konsultföretaget hade anlitat ett rekryteringsföretag som hanterade rekryteringen. Rekryteringsföretaget meddelade kvinnan att hon inte var aktuell eftersom konsultföretaget i fråga sökte personer i början av karriären med en ålder runt 25–30 år.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 8 juni 2014.

DO:s bedömning

DO anser efter sin utredning att konsultföretaget utsatt kvinnan för åldersdiskriminering i samband med rekryteringen.

Även om det var rekryteringsföretaget som meddelade kvinnan att hon inte var aktuell för tjänsten, menar DO att en arbetsgivare som delegerat en rekrytering till exempelvis ett rekryteringsföretag är ansvarig om den arbetssökande diskrimineras.

22 december 2014: Förlikning

Konsultföretaget Brightby medger ansvaret för diskrimineringen varför parterna har valt att ingå en förlikning. I samband med detta får kvinnan 60 000 kronor i ersättning från företaget.

Tillbaka till toppen